تبلیغات
صفحه رسمی احد شیخ لاری - مدارج مربیگری
مربی خوش نام آذربایجانی
به جرِأت می توان گفت شیخ لاری در زمره معدود مربیانی قرار دارد که توانسته اند به خوبی تجربیات ارزشمند دوران بازیگری خود را با علم روز مربیگری فوتبال تلفیق کنند.

احد شیخ لاری در انگلستان

* احد شیخ لاری در مراسم اهدای لیسانس مربیگری حرفه ای فدراسیون فوتبال انگلستان


مدارج مربیگری:


                                احد شیخ لاری فدراسیون انگلستان

- لیسانس جامع بین المللی مربیگری حرفه ای از فدراسیون فوتبال انگلستان


                         احد شیخ لاری فیفا

گواهینامه بین المللی مربِیگری حرفه ای از فیفا تحت نظر فلیپ ردون


                          احد شیخ لاری

 لیسانس A بین المللی مربیگری حرفه ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا