تبلیغات
صفحه رسمی احد شیخ لاری - خصوصیات فردی
مربی خوش نام آذربایجانی

خصوصیات فردی:

احد خان فردی عاطفی و در عین حال جدی  و قاطع است ، شاید برجسته ترین خصوصیت او را می توان نظم و انضباط کاری و همچنین روحیه و انگیزه بالای او در کسب پیروزی دانست. او مدیریت،برنامه ریزی،عمل و پشتکار،همکاری تیمی و همبستگی عاطفی و حرکت در چهارچوب اصول اخلاقی را عوامل موفقیت یک تیم ورزشی می داند.


احد شیخ لاریبرخی به دلیل سخت گیری ها و جدیت فراوان احد خان در چهارچوب مستطیل سبز او را فردی عبوس و خشن تلقی می کنند. ولی با این وجود اکثرا بازیکنان و افرادی که با احد خان کار کرده اند معتقداند که او فردی دوست داشتنی و دلسوز است و همیشه حق را به حق دار می دهد.